Współpraca

Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy, w ramach której będą mogli Państwo dowiedzieć się więcej o produktach z szerokiej gamy Protefix oraz otrzymać materiały i próbki dla swoich pacjentów.
Aby wziąć udział w programie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Liczba wykonywanych protez zębowych miesięcznie
Protezy zębowe najczęściej przekazywane śa osobom w wieku:
Najczęściej pacjenci prosza o wsparcie, ponieważ mają problemy z:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Queisser Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39 (dalej jako „Spółka”). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, odpowiedzi na Pana/Pani zapytania oraz zapewnienia z Panem/Panią kontaktu. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: odo(at)queisser.pl. Więcej informacji na temat m.in. celów przetwarzania Państwa danych osobowych oraz praw jakie Państwu przysługują można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.protefix.pl/ochrona-danych/

Masz pytania? Napisz do nas

Queisser Pharma Poland Sp. z o. o

ul. Domaniewska 39,

02-672 Warszawa