Kontakt

 

Queisser Pharma Poland Sp. z o. o

ul. Domaniewska 39,

02-672 Warszawa

e-mail: info@queisser.pl

Office: +48 22 487 52 54

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000685744

NIP 521 378 72 74

REGON 367423839

Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN w pełni opłacony

Masz pytania? Napisz do nas

Queisser Pharma Poland Sp. z o. o

ul. Domaniewska 39,

02-672 Warszawa